Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

1 2 3 12

BANKOSPIL TIRSDAG DEN 7. NOVEMBER 2017 KL. 19

 

banko

DALUM LYSTFISKERFORENING
ÅRETS BANKOSPIL

TIRSDAG DEN 7. NOVEMBER 2017 KL. 19  
KLUBHUSET 
MEJERIVEJ 1, 5260 ODENSE S

Der spilles om 30 ænder og 2 kødpakker
1 plade 25 kr. / 5 plader 100 kr.
Puljebanko 10 kr. pr. plade

Amerikansk lotteri
1 lod 3 kr. / 10 lodder 25 kr.

Der kan som sædvanligt købes øl, vand, kaffe/te, kage m.m.

Tillykke til Svend Sylvest

En dejlig aften til repræsentantskabsmødet i ”Dalum Idræts Ring”

Vi i Dalum Lystfiskerforening’s bestyrelsen havde indstillet en af vores Junior leder Svend Sylvest til leder pokalen, for det store arbejde han yder i vores junior afdeling.Det var dejligt af se Svend Sylvest med den velfortjent leder pokal og et skulderklap her fra Dalum lystfiskerforening det var så velfortjent.

Vi håber Svend Sylvest vil blive i Dalum Lystfiskerforening i mange år.

Stor tak til Svend Sylvest.


Bestyrelsen

Aktivistliste 2017 foråret – forsommeren

Aktiviteter 2017

Kære fiskekammerater  så er der tilbud fra din forening.

Grib fat i din fiskemakker, og hjælp med at få gang i nogle foreningsaktiviteter.

Hen over foråret / forsommeren er der tilrettelagt tre kystture til udvalgte fiskepladser på Fyn.

Kysttur til Hverringe Skov tirsdag den 21. marts 2017 med afgang fra klubhuset kl. 9.00.

Superlækker kyststrækning, der tiltaler de fleste kystfiskere. Under de fleste vejrforhold tager kysten sig indbydende ud med småsten i brændingen og bøgetræer i baggrunden. Dybdekurverne skærer tæt på kysten på hele strækket, og gør det også muligt for fluefiskeren, at nå ud over en god dybde. Bundvegetationen ændrer sig en del, alt efter hvor på strækket du fisker.

Kysttur til Aborg Strand mandag den 22. maj 2017 med afgang fra klubhuset kl. 16.00.

En Assens-klassiker der næsten aldrig svigter. Hele strækket er en lang havørredmagnet. Ved svag vind fra øst og klar sol, kan du oppe fra den høje klint ligefrem spotte, i hvilke områder flokkene af havørreder har taget ophold den dag.

Kysttur til Elsehoved søndag den 11. juni 2017 med afgang fra klubhuset kl. 9.00.

Nedenfor Elsehoved Fyr, sydøstfyns mest kendte plads, er der landet talrige drømmehavørreder. De fleste fisk finder du i bugten syd for fyret. Her vadefiskes der et stykke fra land. Her findes tydelige sandrevler, som gennemskæres af lidt dybere strømrender med ålegræsbund.

Tilmelding til kystturene er ikke nødvendig  –  du møder bare op ved klubhuset.

Foreningstur til Vejle Å med besøg på Danmarks Sportsfiskerforbunds foreningshus.

Aktivitetsudvalget arbejder yderligere på et besøg i Danmarks Sportsfiskerforbunds foreningshus.

Arrangementet forsøges lagt sidste weekend i april eller første weekend i maj.

OPSLAG OG MAIL TIL ALLE NÅR DATO ER PÅ PLADS.

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dalum Lystfiskerforening

onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 i foreningens klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab 2016 og budget 2017.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af kasserer (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Claes Rosenberg er på valg.

6. Valg af bestyrelsesmedlem A (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Stig Hertz Andersen er på valg

7. Valg af bestyrelsesmedlem C (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Egon Aarenstrup er på valg.

8. Valg af bestyrelsesmedlem D (valget er for 2 år og finder sted i ulige år. Torben Pedersen er på valg.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter samme princip som pkt. 8 og 9.

10. Valg af revisor B (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Keld Højrup er på valg.

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år).

12. Valg af revisorsuppleanter (vælges for 1 år).

13. Eventuelt.

Bemærk at "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest 15. februar 2017.

1 2 3 12

Områder

Arrangementer 2015

Selskabslokaler

Send til en fiskeven

Send til en fiskeven
facebookFindOS