Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dalum Lystfiskerforening

onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 i foreningens klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab 2016 og budget 2017.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af kasserer (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Claes Rosenberg er på valg.

6. Valg af bestyrelsesmedlem A (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Stig Hertz Andersen er på valg

7. Valg af bestyrelsesmedlem C (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Egon Aarenstrup er på valg.

8. Valg af bestyrelsesmedlem D (valget er for 2 år og finder sted i ulige år. Torben Pedersen er på valg.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter samme princip som pkt. 8 og 9.

10. Valg af revisor B (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Keld Højrup er på valg.

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år).

12. Valg af revisorsuppleanter (vælges for 1 år).

13. Eventuelt.

Bemærk at "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest 15. februar 2017.

Områder
Arrangementer 2015
Selskabslokaler
Send til en fiskeven
Send til en fiskeven
facebookFindOS