Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Fiskepleje

 • Torsk elsker kutlinger
  on 13. november 2017 at 21:07

  Den sortmundede kutling har efterhånden været i de danske farvande nogle år, og en del af rovfiskene har nu lært, at kutlingen er god føde. […]

 • Møde om havørreder i Roskilde Fjord 18. november 2017
  on 13. november 2017 at 14:36

  Henimod slutningen af 2017 begynder DTU Aqua en undersøgelse af havørreder i Roskilde Fjord for at kortlægge fiskenes vandringer. DTU Aqua holder derfor offentligt informationsmøde i Frederikssund den 18. november 2017. […]

 • Succesfuld tagging af 18 tun i Danmark og Sverige
  on 18. oktober 2017 at 00:00

  For første gang nogensinde er blåfinnede tun blevet tagget i Danmark og Sverige. Elektroniske sendere indsamler nu vigtig viden om den ikoniske kæmpefisk, som er tilbage i Skandinavien efter mere end 50 års fravær. […]

 • Vandplejeforening fik ørrederne til at gyde i Tversted Å
  on 12. oktober 2017 at 10:13

  Siden 1968 har DTU Aqua undersøgt Tversted Å i Nordjylland flere gange uden at finde ørredyngel fra gydning. Men nu er der meget yngel to steder, efter at den nystartede forening ”Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening” har anlagt gydebanker og sandfang. […]

 • Ørredsucces ved Vilholt
  on 14. september 2017 at 10:07

  Efter Naturstyrelsen fjernede Vilholt dæmningen: Over 10.000 vilde ørreder i Gudenåen. […]

 • Udsætning af signalkrebs i naturen kan medføre alvorlig straf
  on 11. september 2017 at 12:56

  Det er nu sæson for fangst af krebs. Fanger man signalkrebs, skal man være opmærksom på, at man ikke må udsætte dem et nyt sted. Fangsten skal aflives eller genudsættes på fangststedet. Det er i dag ulovligt og strafbart at gøre andet. Straffen for at overtræde bekendtgørelsen kan være bøde eller, i særlige tilfælde, fængsel i op til 1 år. […]

 • Pukkellaks – status på forekomst af pukkellaks i danske vandløb og kystnære områder
  on 11. september 2017 at 12:55

  Den aktuelle mængde af pukkellaks i danske vandløb er uden fortilfælde. De seneste to måneder har vist, at pukkellaks er vandret ind i ni danske vandløb, og desuden er pukkellaks fanget i Storebælt. […]

 • Hvordan har fiskebestandene det i nogle af Danmarks største vandsystemer?
  on 11. september 2017 at 12:51

  I DTU Aquas nye "Planer for fiskepleje" kan du læse om vandløbenes tilstand, ørredbestanden og forekomsten af andre fiskearter i fem vandsystemer, som blev undersøgt i 2016. […]

 • De første blåfinnede tun er fanget og mærket i danske og svenske farvande
  on 11. september 2017 at 07:40

  Mærkningsprojektet forventes at kunne bidrage til at forklare, hvorfor den blåfinnede tun er vendt tilbage til Skagerrak og Kattegat efter mere end 50 års fravær […]

 • Blåfinnet tun mærkes for første gang nogensinde i Danmark
  on 9. september 2017 at 04:00

  Den blåfinnede tun er tilbage i dansk farvand. DTU Aqua og WWF vil finde ud af, hvorfor den ikoniske kæmpefisk er kommet tilbage, og hvor den kommer fra. En unik mærkningsoperation går i gang i dag, fredag den 9. september 2017, i farvandet ud for Skagen.&nbs […]

 • Krebs er en delikatesse -det er nu sæson for fiskeri efter krebs
  on 24. august 2017 at 07:41

  Flodkrebsen bliver fanget til spisning og det er en stor nydelse for mange. Det er lovligt at fange både han- og hunkrebs i august og september måned. Der er et mindstemål på 9 cm for begge køn.     &nbs […]

 • Hør mere om fiskeundersøgelsen ved Nissum Fjord
  on 24. august 2017 at 07:20

  I år er temaet for den årlige Nissum Fjord Dag ”Fugl og Fisk fjorden rundt”. På dagen holder DTU Aqua ved seniorrådgiver Søren Berg et foredrag om Den Videnskabelige Fiskeundersøgelse. […]

 • Hvor vandrer ørrederne hen, når de er i havet?
  on 24. august 2017 at 07:12

  Der bliver fanget mange havørreder langs de danske kyster - men ørrederne kan også begive sig ud på længere ture som eksempelvis langs den norske kyst. […]

 • Kursus i vandløbsrestaurering - del 3 - Inspirationstur
  on 15. august 2017 at 08:53

  Fiskeplejen inviterer til inspirationstur - Besøg de restaurerede vandløb i Himmerland Kurset bliver afholdt den 7.-8. oktober 2017 og omfatter to busture syd for Limfjorden med en overnatning og forplejning. Der er plads til 28 personer, som er engageret i vandløbsrestaurering og har betalt fisketegn. […]

 • Pukkellaks fanget i endnu et dansk vandløb
  on 7. august 2017 at 09:22

  Pukkellaks er fanget i endnu et dansk vandløb og dermed er der i 2017 nu fanget pukkellaks i seks ud af de otte store vestjyske vandløb. &nbs […]

 • Fritidsfiskeriet efter ål kortlægges til vands og fra luften
  on 1. august 2017 at 12:30

  DTU Aqua undersøger denne sommer fritidsfiskeriet efter ål i Storebælt. Det foregår med spørgeskemaer til lokale fritidsfiskere suppleret med optælling af fiskeredskaber fra fly og båd […]

 • Lakselus - Hjælp med at overvåge udbredelsen af lakselus
  on 13. juli 2017 at 08:35

  Lakselus er en parasit, som kan sætte sig på fisk i saltvand. Nu er det nemt at indrapportere observationer af lakselus, så man kan hjælpe forskerne med at få overblik over lakselusens udbredelse og mængde. […]

 • Forskere ved DTU Aqua afslører havørredens adfærd i hav og fjorde
  on 13. juli 2017 at 08:35

  Allerede nu er der havørreder, som har leveret værdifulde data om deres adfærd i havet og fjorden, se resultaterne på ørredbloggen. […]

 • Ål bliver i tusindvis udsat i vandløb, søer og kystnære områder
  on 13. juli 2017 at 08:35

  I 2017 bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde. […]

 • Workshop om spøgelsesnet og marint affald
  on 28. juni 2017 at 11:03

  Den 16. august 2017 er der nordisk workshop i København om tabte fiskeredskaber, de såkaldte spøgelsesnet. Workshoppen belyser problemets omfang og ser på muligheder for at gøre noget ved det&nbs […]

 • Bliv Vandmiljøagent via Fangstjournalen.dk
  on 20. juni 2017 at 13:50

  DTU Aqua opfordrer nu flere lystfiskere og andre interesserede til at skaffe viden om miljøet i søer ved at tilmelde sig som Vandmiljøagenter. […]

 • Den blåfinnede tuns færden skal undersøges i danske farvande
  on 20. juni 2017 at 09:42

  Sportsfiskere og forskere skal i samarbejde fange og mærke en af verdens mest eftertragtede fisk, blåfinnet tun, for at kortlægge, hvor den opholder sig i danske farvand […]

 • Spiser ålene den invasive sortmundede kutling?
  on 17. maj 2017 at 21:05

  I Karrebæk og Dybsø Fjorde vokser ålene usædvanligt hurtigt. Forskere vil nu undersøge, om det skyldes, at ålene spiser løs af de mange sortmundede kutlinger i området […]

 • Følg den daglige smoltvandring i europæiske vandløb
  on 10. maj 2017 at 07:21

  Projektet SMOLTRACK viser udvandringen af smolt fra flere store vandløb i Nordirland, Irland, England, Spanien og Danmark. Dette giver en helt unik mulighed for at følge og sammenligne smoltvandringen i et stort område af laksens udbredelsesområde fra de sydligste bestande i Spanien over Danmark til Storbritannien. […]

 • Mød DTU Aqua ved Forskningens Døgn
  on 19. april 2017 at 09:07

  Få mere at vide om plast i havets fødekæder og konflikten mellem sæler og fiskere, når DTU Aqua deltager i Åben Campus på DTU 25. april 2017 i forbindelse med Forskningens Døgn&nbs […]

Områder
Arrangementer 2015
Selskabslokaler
Send til en fiskeven
Send til en fiskeven
facebookFindOS