Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Fiskepleje

 • Verden har fokus på at fisk kræver fri passage i vandløb
  on 15. marts 2018 at 11:51

  Jeremy Wade, der er kendt som værten for tv-programmet ”River Monsters” og ambassadør for World Fish Migration Day har lavet en helt særlig video om hvorfor vandrende fisk er vigtige og hvorfor folk bør deltage i World Fish Migration Day 2018. […]

 • Laksekvoter for 2018
  on 15. marts 2018 at 09:35

  Laksekvoterne for de otte store vestjyske laksevandløb er nu fastlagt. I fem vandløb er kvoten for 2018 den samme som i 2017, men 3 vandløb er kvoten højere end sidste år. […]

 • Miljøindsatser i ørredvandløb skaber overskud for samfundet
  on 14. marts 2018 at 06:15

  Blandt lystfiskere er Danmark kendt for sine mange, store havørreder, som man kan fange langs kysterne og i åerne. Ørredernes gydevandløb kan producere så mange vilde havørreder, at en kilometer god gydebæk vurderes at være mindst 283.000 kr. værd for samfundet - hvert år. En ørredungfisk (smolt), der vandrer fra et gydevandløb til havet, er mindst 500 kr. værd, idet en del smolt senere bliver fanget og hjemtaget af lystfiskerne som store havørreder. […]

 • Ph.d.-forsvar om søfisks vandringsadfærd
  on 9. marts 2018 at 15:11

  Når dyr flytter fra et levested til et andet, kan det påvirke stabiliteten af hele økosystemet. Ph.d.-studerende Joan Holst Hansen har undersøgt søfisks bevægelsesmønstre og konsekvenserne for økosystemet. Den 16. marts forsvarer hun sin afhandling […]

 • Brakvandsgedder – det vi véd, og det vi mangler at finde ud af
  on 7. marts 2018 at 10:41

  Gedden er egentlig en ferskvandsfisk, men den findes også i brakvandsområder. Lystfiskeriet efter brakvandsgedder er stigende. DTU Aqua har samlet den tilgængelige viden om brakvandsgedder – en viden, som er en forudsætning for at sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden. […]

 • Opgangen af laks i Skjern Å 2017
  on 23. februar 2018 at 14:42

  Opgangen af laks i Skjern Å i 2017 satte rekord, men opgangen for 2018 forventes at blive lavere og det får betydning for fiskeriet i sæsonen 2018. […]

 • Udstilling om den fantastiske ål
  on 9. februar 2018 at 09:38

  Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har samarbejdet om en udstilling om ålen. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018 […]

 • Fiskebiologi - Fakta om fisk
  on 8. februar 2018 at 12:25

  Læs om fiskenes biologi i de danske vandløb, søer og kystnæreområder. Hvor lever de? Hvor store bliver de? Hvor og hvornår gyder de? Hvad spiser de? Og hvordan skal miljøet være, for at de trives? Find alle oplysningerne på fiskepleje.dk under "Fiskebiologi". Klik her, eller på fotogalleriet for at se alle fisk.   &nbs […]

 • Både laks og ørred er vilde med nyt gydestryg
  on 7. februar 2018 at 09:08

  I en ny videofilm fra DTU Aqua kan du se den store hanlaks dominere på et to år gammelt stryg i Råsted Lilleå, hvor han har travlt med at jage andre hanner væk under gydningen. Filmen giver også ideer til, hvordan der kan anlægges stryg andre steder, så ørred og laks trives sammen. […]

 • Opgang af laks og havørreder i Kongeå i 2017
  on 31. januar 2018 at 21:08

  I Kongeå blev gydebestanden af laks og havørred undersøgt i 2017. Bestanden er beregnet til  521 laks og 449 havørreder. […]

 • Opgang af laks i Ribe Å i 2017
  on 31. januar 2018 at 14:05

  I Ribe Å blev opgangen af laks i 2017 beregnet til 2.990 laks, hvilket er cirka tre gange større end i 2012. &nbs […]

 • Forbavsende få søørreder fra Mossø
  on 23. januar 2018 at 14:46

  En ny undersøgelse af søørred-bestanden ved Mossø viser, at bestanden af gydefisk er langt mindre end forventet og er gået meget tilbage, selv om der er en god bestand af ungfisk på gydeområderne. […]

 • Hjælp fiskene og sæt Danmark på verdenskortet
  on 23. januar 2018 at 13:06

  Giv vandløbsfiskene en hjælpende hånd den 21. april. Så kan du også være med til at skabe international opmærksomhed på, at fisk skal kunne vandre frit og sikre nye generationer ved deres gydning i vandløb. […]

 • Kurser i elektrofiskeri
  on 18. januar 2018 at 11:24

  Fiskeplejen afholder hvert år kurser i elektrofiskeri til opfiskning af moderfisk og bestandsanalyser samt genopfriskningskurser. Her er mere information om kurser i 2018. […]

 • Nye stenrev i havet ved Als
  on 18. januar 2018 at 08:05

  2600 kubikmeter sten er blevet placeret på havbunden ud for Als i forbindelse med det hidtil største danske forskningsprojekt om ral-stenrevs betydning for havmiljøet. Bag projektet står DTU Aqua i samarbejde med DCE, Århus Universitet samt foreningen Als Stenrev. […]

 • Ophjælpning af pighvarbestanden omkring Fyn
  on 17. januar 2018 at 14:06

  I 2018 udsætter Fiskeplejen små pighvarrer omkring Fyn for at styrke bestanden&nbs […]

 • Fangstjournalen fejrer 2 år – og går på Facebook
  on 12. januar 2018 at 10:41

  Med Fangstjournalen fra DTU Aqua kan lystfiskere holde styr på egne fangster og samtidig bidrage til forskningen i fiskebestandene. Nu kan interesserede også få nyheder om Fangstjournalen på Facebook. […]

 • Nyheder fra fiskeplejen
  on 20. december 2017 at 09:56

  Klik på billedet og se alle nyhedsbreve fra 2017. […]

 • Hjælper udsætninger havørredbestanden i Egå ?
  on 7. december 2017 at 07:26

  Forskere fra DTU Aqua har tidligere vist, at ca. tre ud af fire vilde havørredsmolt fra Egå forsvinder i Egå Engsø på trækket mod havet.  Søen blev anlagt direkte i Egå i 2006 som et vådområde, der skal reducere udledningen af kvælstof til Aarhusbugten. […]

 • Ørrederne i Limfjorden vandrer mod øst
  on 7. december 2017 at 07:25

  Nye undersøgelser af ørredernes vandring i Limfjorden viser, at smoltene forlader fjorden mod øst ud i Kattegat. Undersøgelsen viser også, at forholdsvis mange af smoltene dør i fjorden. […]

 • DTU Aqua undersøger trollingfiskeriet i Østersøen
  on 7. december 2017 at 07:25

  Hvor mange laks bliver der fanget i Østersøen, og hvor meget tid bliver der brugt på trollingfiskeriet efter laks? Det beder DTU Aqua trollingfiskere om hjælp til at få kortlagt&nbs […]

 • Udsatte pighvarrer lader til at blive i Roskilde Fjord
  on 7. december 2017 at 07:25

  Nyeste resultater fra akustisk mærkning af pighvarrer tyder på, at fiskene – mod forventning – ikke forlader Roskilde Fjord i gydeperioden […]

 • Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2018
  on 27. november 2017 at 14:31

  I efteråret 2018 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua, i samarbejde med lystfiskerforeninger, forskellige vandløb. Arbejdet bliver udført for at kunne lave en plan for fiskepleje. I dag foreligger der en plan for stort set alle danske vandløb, som er egnede som levested for ørreder. &nbs […]

 • Ny film om succesfuld restaurering af et stort vandløb
  on 27. november 2017 at 13:29

  Brug fem minutter på at se en ny film fra DTU Aqua om de mange vilde ørreder på de naturlige stryg i Gudenå ved Vilholt og i den genslyngede Vejle Å ved Vingsted. […]

 • Flere stenrev giver flere torsk
  on 27. november 2017 at 11:33

  Når stenrev restaureres, kommer der flere torsk i området, og de opholder sig der længere tid. Det viser undersøgelser fra stenrevet på Læsø Trindel, som blev genetableret i 2008.&nbs […]

Områder
Arrangementer 2015
Selskabslokaler
Send til en fiskeven
Send til en fiskeven
facebookFindOS