Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Fiskepleje

 • Genudsætning af laks – Hot is not godt
  on 1. juni 2018 at 09:27

  Genudsætning af laks er forbundet med lav dødelighed, hvis det bli ver udført skånsomt , men vandtemperaturer over 18 °C øger risikoen for, at laksen dør ved genudsætning. […]

 • Fertilitetsklinik for pighvarrer på Fyn
  on 1. juni 2018 at 07:59

  Millioner af æg fra pighvarrer er blevet kunstigt befrugtet i en primitiv fertilitetsklinik. Målet er at styrke den lokale bestand af fisken omkring Fyn […]

 • Mød DTU Aqua på Naturmødet 24.-26. maj 2018
  on 18. maj 2018 at 06:00

  Fisk, forskningsskib og den fantastiske ål – det er nogle af de emner, DTU Aqua præsenterer på årets Naturmøde i Hirtshals […]

 • Lystfiskere kan få optimeret deres fiskeri og hjælpe klimaforskningen
  on 7. maj 2018 at 18:26

  DTU Aqua har netop lanceret et hornfisk-barometer. Tanken bag er, at lystfiskere via en app bidrager med viden fra deres fisketure og til gengæld kan følge med i, hvordan fiskeriet efter hornfisk udvikler sig hen over sæsonen. Jo flere data fra lystfiskerne, jo bedre data til at forstå effekterne af klimaforandring, og jo mere præcist bliver barometeret. […]

 • Ny bog om geddens biologi og økologi
  on 1. maj 2018 at 08:00

  Bogen ”Biology and Ecology of Pike” samler den nyeste forskningsmæssige viden om en af vores top-rovfisk. […]

 • Flere pighvarrer til de bornholmske kyster
  on 26. april 2018 at 08:15

  Samarbejde mellem DTU Aqua og bornholmske fritidsfiskere skal give flere lokale pighvarrer […]

 • Massive problemer med spærringer i europæiske vandløb
  on 21. april 2018 at 06:00

  Mængden af spærringer i europæiske vandløb er meget større end hidtil antaget, viser en ny undersøgelse. Spærringer er et stort problem, bl.a. fordi de forhindrer fisk i at nå frem til deres gydesteder. Forskerne inviterer nu befolkningen til at hjælpe med at finde og registrere ukendte opstemninger via en app. […]

 • Nordisk samarbejde om konflikter mellem skarv og fisk
  on 19. april 2018 at 13:01

  Skarven er blevet en trussel mod nogle fiskebestande. Forskere vil nu finde ud af, hvordan man bedre kan beskytte sårbare bestande mod skarven […]

 • Forskerne bider sig fast i stenbideren
  on 11. april 2018 at 13:48

  Forskerne har for første gang sat elektroniske mærker på stenbidere i Danmark for at få viden om fiskens ukendte adfærd i havet. […]

 • Lystfiskeriets betydning for Nørreå's bækørreder
  on 11. april 2018 at 09:22

  Ny rapport beskriver om lystfiskeriet har betydning for bækørredbestanden. […]

 • Nye data om ørredbestande i danske vandløb
  on 9. april 2018 at 13:53

  Resultaterne fra DTU Aquas seneste undersøgelser af ørredbestandene og vandløbenes tilstand er nu offentliggjort. […]

 • Hvordan påvirker genetikken havalder hos vestjyske laks?
  on 9. april 2018 at 06:47

  I en årrække fremover vil DTU Aqua indsamle prøver fra opgangsfisk i Skjern Å. Undersøgelserne vil belyse, om det primært er forældrefisk der selv har mange hav-år, der giver ophav til de laks, der vender tilbage som store, gamle fisk, og i hvor høj grad grilse også producerer yngel, der ’vælger’ at opholde sig flere år i havet. […]

 • Ph.d.-forsvar om kunstige søers effekt på havørreder
  on 21. marts 2018 at 18:20

  Kunstige søer er et middel til at reducere kvælstofudledningen til vandløb. Ph.d.-studerende Michael Schwinn har undersøgt konsekvensen for vandrende havørreder, når der etableres en kunstig sø i  vandløb. Den 3. april forsvarer han sin afhandling. […]

 • Verden har fokus på at fisk kræver fri passage i vandløb
  on 15. marts 2018 at 10:51

  Jeremy Wade, der er kendt som værten for tv-programmet ”River Monsters” og ambassadør for World Fish Migration Day har lavet en helt særlig video om hvorfor vandrende fisk er vigtige og hvorfor folk bør deltage i World Fish Migration Day 2018. […]

 • Laksekvoter for 2018
  on 15. marts 2018 at 08:35

  Laksekvoterne for de otte store vestjyske laksevandløb er nu fastlagt. I fem vandløb er kvoten for 2018 den samme som i 2017, men 3 vandløb er kvoten højere end sidste år. […]

 • Miljøindsatser i ørredvandløb skaber overskud for samfundet
  on 14. marts 2018 at 05:15

  Blandt lystfiskere er Danmark kendt for sine mange, store havørreder, som man kan fange langs kysterne og i åerne. Ørredernes gydevandløb kan producere så mange vilde havørreder, at en kilometer god gydebæk vurderes at være mindst 283.000 kr. værd for samfundet - hvert år. En ørredungfisk (smolt), der vandrer fra et gydevandløb til havet, er mindst 500 kr. værd, idet en del smolt senere bliver fanget og hjemtaget af lystfiskerne som store havørreder. […]

 • Ph.d.-forsvar om søfisks vandringsadfærd
  on 9. marts 2018 at 14:11

  Når dyr flytter fra et levested til et andet, kan det påvirke stabiliteten af hele økosystemet. Ph.d.-studerende Joan Holst Hansen har undersøgt søfisks bevægelsesmønstre og konsekvenserne for økosystemet. Den 16. marts forsvarer hun sin afhandling […]

 • Brakvandsgedder – det vi véd, og det vi mangler at finde ud af
  on 7. marts 2018 at 09:41

  Gedden er egentlig en ferskvandsfisk, men den findes også i brakvandsområder. Lystfiskeriet efter brakvandsgedder er stigende. DTU Aqua har samlet den tilgængelige viden om brakvandsgedder – en viden, som er en forudsætning for at sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden. […]

 • Opgangen af laks i Skjern Å 2017
  on 23. februar 2018 at 13:42

  Opgangen af laks i Skjern Å i 2017 satte rekord, men opgangen for 2018 forventes at blive lavere og det får betydning for fiskeriet i sæsonen 2018. […]

 • Udstilling om den fantastiske ål
  on 9. februar 2018 at 08:38

  Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har samarbejdet om en udstilling om ålen. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018 […]

 • Fiskebiologi - Fakta om fisk
  on 8. februar 2018 at 11:25

  Læs om fiskenes biologi i de danske vandløb, søer og kystnæreområder. Hvor lever de? Hvor store bliver de? Hvor og hvornår gyder de? Hvad spiser de? Og hvordan skal miljøet være, for at de trives? Find alle oplysningerne på fiskepleje.dk under "Fiskebiologi". Klik her, eller på fotogalleriet for at se alle fisk.   &nbs […]

 • Både laks og ørred er vilde med nyt gydestryg
  on 7. februar 2018 at 08:08

  I en ny videofilm fra DTU Aqua kan du se den store hanlaks dominere på et to år gammelt stryg i Råsted Lilleå, hvor han har travlt med at jage andre hanner væk under gydningen. Filmen giver også ideer til, hvordan der kan anlægges stryg andre steder, så ørred og laks trives sammen. […]

 • Opgang af laks og havørreder i Kongeå i 2017
  on 31. januar 2018 at 20:08

  I Kongeå blev gydebestanden af laks og havørred undersøgt i 2017. Bestanden er beregnet til  521 laks og 449 havørreder. […]

 • Opgang af laks i Ribe Å i 2017
  on 31. januar 2018 at 13:05

  I Ribe Å blev opgangen af laks i 2017 beregnet til 2.990 laks, hvilket er cirka tre gange større end i 2012. &nbs […]

 • Forbavsende få søørreder fra Mossø
  on 23. januar 2018 at 13:46

  En ny undersøgelse af søørred-bestanden ved Mossø viser, at bestanden af gydefisk er langt mindre end forventet og er gået meget tilbage, selv om der er en god bestand af ungfisk på gydeområderne. […]

Områder
Arrangementer 2015
Selskabslokaler
Send til en fiskeven
Send til en fiskeven
facebookFindOS