Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Fiskepleje

 • Vildlaks ramt af sygdom
  on 13. juni 2019 at 09:17

  DTU Aqua arbejder sammen med kolleger i bl.a. Norge for at finde ud af, om laks i flere lande er ramt af samme sygdom. Her kan du læse, hvordan du kan aflevere prøver af syge laks til analyse. […]

 • Nu er det snart tid for udsætning af flodkrebs
  on 13. juni 2019 at 08:24

  Årets ansøgere om tilskud til udsætning af flodkrebs får i løbet af et par uger besked, om de får tilskud eller ej. Der er stadig mulighed for at ansøge om tilskud til udsætning af krebs. […]

 • DTU Aqua i arrangementer på Folkemødet 2019
  on 13. juni 2019 at 05:49

  Eksperter fra DTU Aqua deltager i debatter om fiskebestande i Østersøen og elektronisk monitorering på fiskefartøjer […]

 • Skrubbernes gydevandring i Roskilde Fjord
  on 20. maj 2019 at 08:00

  Nye undersøgelser tyder på, at skrubber i Roskilde Fjord foretager lange vandringer i løbet af vinteren og formodentligt gyder langt nord for Frederikssund. […]

 • Brakvandsaborrer er tilpasset livet i brakvand
  on 20. maj 2019 at 05:06

  Ny forskning viser, at aborren ikke kun skal betragtes som en ferskvandsfisk. De aborrer, der lever i brakvand, har nemlig en særlig fysiologisk evne, der gør dem i stand til at klare høje saltkoncentrationer. […]

 • Mød DTU Aqua på Naturmødet 23.-25. maj 2019
  on 20. maj 2019 at 04:00

  Spidshalet langebarn, tungehvarre, knurhane og troldkrabbe. Det er nogle af de mange fisk og skaldyr, som DTU Aqua har med på sin stand på Naturmødet i Hirtshals, hvor instituttet også inviterer ombord på forskningsskibet Havfisken. […]

 • Fangstjournalen deler viden om lystfiskeri på Facebook
  on 2. maj 2019 at 10:10

  Følg Fangstjournalen på Facebook og få ny viden om fisk og lystfiskeri. […]

 • Invitiation til citizen science-symposium
  on 2. maj 2019 at 09:51

  Den 7. oktober 2019 sætter et symposium fokus på, hvordan borgere kan inddrages i forskning og forvaltning. […]

 • Sortmundet kutling er nu også i Odense Fjord
  on 2. maj 2019 at 07:51

  Den sortmundede kutling er nu officielt blevet observeret i Odense Fjord. Det er første gang fisken, som ikke hører naturligt til i de danske farvande, registreres så langt mod nordvest i Danmark.&nbs […]

 • Rekordtæthed af lakseyngel på nyt lavvandet stryg
  on 26. marts 2019 at 05:59

  Både laks og ørred gyder på to stryg i Råsted Lilleå, som løber til Storå nedstrøms Holstebro. Lakseynglen dominerer på begge stryg, men der er også en del ørredyngel - og der er fem gange så meget yngel på det brede, lavvandede stryg ved Blåbjerg som på det smalle og dybere stryg ved Gosmer. Det mest varierede liv af vandplanter findes ved Blåbjerg, hvor bestanden af lakseyngel i 2018 var den største, der hidtil er registreret i et dansk vandløb. […]

 • Foredrag om ålens mystiske liv
  on 25. marts 2019 at 11:56

  17. april 2019 er der foredrag i Svaneke på Bornholm om ålen og dens helt specielle livscyklus, der bl.a. omfatter en 6000 km lang rejse tværs over Atlanterhavet. […]

 • Marmorkrebs - ny invasiv art i den danske natur
  on 25. marts 2019 at 05:55

  For første gang er der fundet en marmorkrebs i naturen i Danmark. Krebsen, der mest kendes fra akvariehandlen, er en virkelig usædvanlig art, som måske er opstået i fangenskab. […]

 • Laksekvoter for fiskesæsonen 2019
  on 19. marts 2019 at 03:37

  Der er nu udmeldt laksekvoter for fiskesæsonen 2019 for alle laksevandløb i Vestjylland. Fiskeristyrelsen, som er myndighed på området, har på baggrund af biologisk rådgivning fastlagt, hvor mange laks der må hjemtages fra 8 vestjyske åer. […]

 • Ny viden om forårskystfiskeri på Fyn
  on 18. marts 2019 at 09:00

  De fleste går efter havørred, viser nye rapporter, der også giver detaljeret viden om bl.a. lystfiskernes fiskemetoder og fangster, og hvor de kommer fra […]

 • Foredrag om stenrevs betydning for livet i havet
  on 25. februar 2019 at 08:50

  Den 26. februar 2019 holder DTU Aqua-forsker foredrag i Hundested om, hvordan man kan genetablere stenrev i havet, og hvad det betyder for havets økosystemer&nbs […]

 • Opgang af laks i Storå i 2018
  on 1. februar 2019 at 08:40

  Opgangen af laks i Storå i 2018 er mindre end i 2015, men bestanden er stadig selvreproducerende. Andelen af smålaks i bestanden var høj i 2018.&nbs […]

 • Ferskvandspris til fiskeplejekonsulent Jan Nielsen
  on 31. januar 2019 at 05:22

  Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua har fået Wesenberg-Lund Prisen for sin mangeårige indsats for danske vandløb […]

 • Havørreder på udflugt
  on 24. januar 2019 at 11:44

  Mange havørreder fra Limfjorden svømmer ud i Kattegat og mod syd om foråret. Nogle af dem besøger også andre fjorde på turen. Undersøgelser har vist, at havørreder fra Limfjordsvandløbene tager på udflugt i Roskilde Fjord. […]

 • Opgang af laks i Skjern Å i 2018
  on 24. januar 2019 at 09:58

  Opgangen af laks i Skjern Å i 2018 er på niveau med 2017. Halvdelen af de laks, der i 2018 vandrede ind for at gyde, stammede fra udsætninger. Behovet for at genskabe gode passageforhold ved spærringer samt egnede gyde- og opvækstområder er derfor stadig stort, hvis bestanden på sigt skal klare sig uden udsætninger. […]

 • Kurser i vandløbsrestaurering og elektrofiskeri
  on 16. januar 2019 at 10:43

  DTU Aqua holder kurser i vandløbsrestaurering og elektrofiskeri. […]

 • Ny viden om brakvandsgedder – del 2
  on 16. januar 2019 at 08:13

  Den tilgængelige viden om danske brakvandsgedders vandring er meget begrænset, men data fra Fangstjournalen bidrager nu med helt ny viden, der viser, at brakvandsgedderne i området omkring Møn vandrer over forholdsvis lange afstande. […]

 • Nu er det tilladt at fange 7 torsk om dagen i vestlig Østersø
  on 15. januar 2019 at 12:34

  Lyst- og fritidsfiskerne må fra 1. januar 2019 fange 7 torsk om dagen i den vestlige Østersø. Derudover forenkles reglerne. […]

 • World Fish Migration Day 2020 – tilmeldingen er åben
  on 11. december 2018 at 13:24

  Giv fiskene en hjælpende hånd den 16. maj 2020, når World Fish Migration Day igen løber af stablen. Allerede nu kan man tilmelde et lokalt event og hjælpe med at sprede budskabet om, at fisk skal kunne vandre frit i vandløbene, hvis man ønsker at genskabe stærke bestande. […]

 • Fiskeplejens gruspulje har uddelt alle sine penge i 2018
  on 7. december 2018 at 09:49

  Gruspuljen, som støtter vandløbsrestaurering, har været så stor en succes i 2018, at bevillingen nu er opbrugt. […]

 • Børnebøger om ål og gedde
  on 19. november 2018 at 06:36

  Forskere hos DTU Aqua har skrevet to børnebøger om ålen og gedden. Bøgerne indgår i bogserien Vild med Viden. […]

Områder
Arrangementer 2015
Selskabslokaler
Send til en fiskeven
Send til en fiskeven
facebookFindOS