Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Velkommen


 

DALUM LYSTFISKERFORENING
ÅRETS BANKOSPIL

TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2018 KL. 19 
KLUBHUSET 
MEJERIVEJ 1, 5260 ODENSE S

Der spilles om 30 ænder og 2 kødpakker
1 plade 25 kr. / 5 plader 100 kr.
Puljebanko 10 kr. pr. plade

Amerikansk lotteri
1 lod 3 kr. / 10 lodder 25 kr.

Der kan som sædvanligt købes øl, vand, kaffe/te, kage m.m.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dalum Lystfiskerforening
tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00
i foreningens klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab 2017 og budget 2018.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand (valget er for 2 år og finder sted i lige år) Palle modtager genvalg.

6. Valg af mødereferent/sekretær (valget er for 2 år og finder sted i lige år). Knud modtager genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlem B (valget er for 2 år og finder sted i lige år). Elna modtager genvalg.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter samme princip som pkt. 8 og 9.

9. Valg af revisor A (valget er for 2 år og finder sted i lige år.). Knud Nørregaard modtager genvalg.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år).

11. Valg af revisorsuppleanter (vælges for 1 år).

12. Eventuelt.

Bemærk at "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest den 13. februar 2018.

På Bestyrelsen vegne

 
Foreningen som er en af de største på Fyn, har p.t. et medlemstal på ca. 350.

Foreningen er medlem af:
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Odense Å-Sammenslutningen,
Vandpleje Fyn.

Som medlem får du fiskeret til mere end 40 km. attraktivt å-fiskeri.

Samt mulighed for at deltage i alle vore aktiviteter i foreningen.
 
Aktiviteter i klubhuset. Mød op vær med.
 

Kære fiskekammerater  så er der tilbud fra din forening.

Grib fat i din fiskemakker, og hjælp med at få gang i nogle foreningsaktiviteter.


KÆRE FISKEKAMMERATER

EFTERÅRETS KYSTTURE ER NU PÅ PLADS.

Mandag den 21. august kl. 16.00  –  Elseshoved.

Nedenfor Elsehoved Fyr, sydøstfyns mest kendte plads, er der landet talrige drømmehavørreder. De fleste fisk finder du i bugten syd for fyret. Her vadefiskes der et stykke fra land. Her findes tydelige sandrevler, som gennemskæres af lidt dybere strømrender med ålegræsbund.

Tirsdag den 19. september kl. 08.30  –  Wedellsborg

Strækket er på ca. 3 kilometer inden hovedet nås, og det holder fisk hele vejen. Bunden er på dette stræk en rigtig leopardbund med masser af sand, små og mellemstore rullesten samt svajende tangbuske. Der er god dybde under land, og havørreden følger tit med helt ind under land. Der kan derfor fiskes direkte fra havkanten.

Onsdag den 18 oktober kl. 15.30  –  Bøgebjerg

Måske Fyns mest kendte havørredplads. Stedet fisker generelt godt hele året, men månederne maj til oktober er nok de bedste. Fiskeriet koncentreres morgen, aften og nat, men faktisk er vandet så dybt og køligt ved Bøgebjerg, at der selv i de varmeste måneder landes fine fisk også midt på dagen. Også her kan der fiskes direkte fra stranden.

Alle ture med fælleskørsel fra klubhuset.

forsidefoto

Man er velkommen til at komme / prøve det vi hygger os med inden man bliver medlem.

Junior aftner hver onsdag aften kl. 19,00

Juniorledere: 
Kim M.Hansen
Tlf. 51 90 69 52
bie.kim9@gmail.com

Kasper Olsen
Tlf: 26 68 71 77
Hr.kasperolsen@gmail.com 

Sven Sylvest
Tlf. 29 84 01 44
sven3011@godmail.dk

Fluebinding Seniorer hver tirsdag aften kl. 19,00

Fluebinding:
Leif Lumby Henriksen
Tlf. 22 43 78 01
info@erhvervs-it.dk

Bjarne Nielsen
Tlf.26 28 41 26
abbc@live.dk


Indmeldelse og fornyelse af medlemskabet i Dalum Lystfiskerforening sker via www.fiskekort.dk
 
fiskekort

Områder
Arrangementer 2015
Selskabslokaler
Send til en fiskeven
Send til en fiskeven
facebookFindOS