Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Velkommen


 
Foreningen som er en af de største på Fyn, har p.t. et medlemstal på ca. 350.

Foreningen er medlem af:
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Odense Å-Sammenslutningen,
Vandpleje Fyn.

Som medlem får du fiskeret til mere end 40 km. attraktivt å-fiskeri.

Samt mulighed for at deltage i alle vore aktiviteter i foreningen.
 
Aktiviteter i klubhuset. Mød op vær med.
 

Kære fiskekammerater  så er der tilbud fra din forening.

Grib fat i din fiskemakker, og hjælp med at få gang i nogle foreningsaktiviteter.

Hen over foråret / forsommeren er der tilrettelagt tre kystture til udvalgte fiskepladser på Fyn.

Kysttur til Hverringe Skov tirsdag den 21. marts 2017 med afgang fra klubhuset kl. 9.00.

Superlækker kyststrækning, der tiltaler de fleste kystfiskere. Under de fleste vejrforhold tager kysten sig indbydende ud med småsten i brændingen og bøgetræer i baggrunden. Dybdekurverne skærer tæt på kysten på hele strækket, og gør det også muligt for fluefiskeren, at nå ud over en god dybde. Bundvegetationen ændrer sig en del, alt efter hvor på strækket du fisker.

Kysttur til Aborg Strand mandag den 22. maj 2017 med afgang fra klubhuset kl. 16.00.

En Assens-klassiker der næsten aldrig svigter. Hele strækket er en lang havørredmagnet. Ved svag vind fra øst og klar sol, kan du oppe fra den høje klint ligefrem spotte, i hvilke områder flokkene af havørreder har taget ophold den dag.

Kysttur til Elsehoved søndag den 11. juni 2017 med afgang fra klubhuset kl. 9.00.

Nedenfor Elsehoved Fyr, sydøstfyns mest kendte plads, er der landet talrige drømmehavørreder. De fleste fisk finder du i bugten syd for fyret. Her vadefiskes der et stykke fra land. Her findes tydelige sandrevler, som gennemskæres af lidt dybere strømrender med ålegræsbund.

Tilmelding til kystturene er ikke nødvendig  –  du møder bare op ved klubhuset.

Foreningstur til Vejle Å med besøg på Danmarks Sportsfiskerforbunds foreningshus.

Aktivitetsudvalget arbejder yderligere på et besøg i Danmarks Sportsfiskerforbunds foreningshus.

Arrangementet forsøges lagt sidste weekend i april eller første weekend i maj.

OPSLAG OG MAIL TIL ALLE NÅR DATO ER PÅ PLADS.

 
forsidefoto

Man er velkommen til at komme / prøve det vi hygger os med inden man bliver medlem.

Junior aftner hver onsdag aften kl. 19,00

Juniorledere: 
Kim M.Hansen
Tlf. 51 90 69 52
bie.kim9@gmail.com

Kasper Olsen
Tlf: 26 68 71 77
Hr.kasperolsen@gmail.com 

Sven Sylvest
Tlf. 29 84 01 44
sven3011@godmail.dk

Fluebinding Seniorer hver tirsdag aften kl. 19,00

Fluebinding:
Leif Lumby Henriksen
Tlf. 22 43 78 01
info@erhvervs-it.dk

Bjarne Nielsen
Tlf.26 28 41 26
abbc@live.dk


Indmeldelse og fornyelse af medlemskabet i Dalum Lystfiskerforening sker via www.fiskekort.dk
 
fiskekort

Områder
Arrangementer 2015
Selskabslokaler
Send til en fiskeven
Send til en fiskeven
facebookFindOS