Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Velkommen


 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Dalum Lystfiskerforening

onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00

i foreningens klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab 2018 og budget 2019.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af kasserer (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Claes Rosenberg er på valg.

6. Valg af bestyrelsesmedlem A (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Stig Hertz Andersen er på        

valg. Modtager genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlem C (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Peder Madsen er på           

valg. Modtager genvalg.

8. Valg af bestyrelsesmedlem D (valget er for 2 år og finder sted i ulige år. Torben Pedersen er på valg.

Modtager genvalg.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter samme princip som pkt. 8 og 9.

10. Valg af revisor B (valget er for 2 år og finder sted i ulige år). Keld Højrup er på valg.

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år). Hrasmussen er på valg. Modtager genvalg.

12. Eventuelt.

Bemærk at "Indkomne forslag" skal være formanden i hænde senest 13. februar 2019.

 


 

Foreningen som er en af de største på Fyn, har p.t. et medlemstal på ca. 350.

Foreningen er medlem af:
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Odense Å-Sammenslutningen,
Vandpleje Fyn.

Som medlem får du fiskeret til mere end 40 km. attraktivt å-fiskeri.

Samt mulighed for at deltage i alle vore aktiviteter i foreningen.
 
Aktiviteter i klubhuset. Mød op vær med.
 

Kære fiskekammerater  så er der tilbud fra din forening.

Grib fat i din fiskemakker, og hjælp med at få gang i nogle foreningsaktiviteter.


KÆRE FISKEKAMMERATER

Alle ture med fælleskørsel fra klubhuset.

forsidefoto

Man er velkommen til at komme / prøve det vi hygger os med inden man bliver medlem.

Junior aftner hver onsdag aften kl. 19,00

Juniorledere: 
Kim M.Hansen
Tlf. 51 90 69 52
bie.kim9@gmail.com

Kasper Olsen
Tlf: 26 68 71 77
Hr.kasperolsen@gmail.com 

Sven Sylvest
Tlf. 29 84 01 44
sven3011@godmail.dk

Fluebinding Seniorer hver tirsdag aften kl. 19,00

Fluebinding:
Leif Lumby Henriksen
Tlf. 22 43 78 01
info@erhvervs-it.dk

Bjarne Nielsen
Tlf.26 28 41 26
abbc@live.dk


Indmeldelse og fornyelse af medlemskabet i Dalum Lystfiskerforening sker via www.fiskekort.dk
 
fiskekort

Områder
Arrangementer 2015
Selskabslokaler
Send til en fiskeven
Send til en fiskeven
facebookFindOS